Personnummersättning

Personnummersättning innebär att man utifrån ett givet antal adresser eller personnummer tilldelar deras rätta uppgifter (antingen adresser, eller personnummer). Personnummer ändras sällan men det som har skapat en marknad för denna produkt är faktumet att person flyttar. Enligt statistiska centralbyrån invandrade … Read MoreRead More