Registervård allt viktigare

I ett tidigare blogginlägg beskrivs vad som menas med personnummersättning för kundregister. Ett kundregister är i ständigt behov av uppdateringar för att alltid få tillgång till de senaste uppgifterna till företages kunder. Man måste dock särskilja på registervård samt personummersättning. … Read MoreRead More

Bostadsrättsregister

Med tillgång till ett bostadsrättsregister, som också är rikstäckande, kan ni få den information som behövs i ert arbete. Med utgångspunkt från vilket geografiskt område som är intressant för er, kan information utarbetas om bostadsrätter som kunde vara av intresse för … Read MoreRead More

Att mäta resultat av e-postmarknadsföring

Oavsett vilken marknadsföring man jobbar med så är bearbetning av kampanjens resultat ett mycket viktigt steg för att kunna förbättra kommande marknadsföring. När det gäller tv-reklam eller tidningsannonser kan det vara svårt att mäta hur många som agerat efter att … Read MoreRead More

Telemarketingadresser

För att kunna ringa till kunder krävs det olika typer av telemarketingadresser för att man skall kunna få tillgång till adress och telefonnummer. De är oftast utformade i ett excelark och återges i rader där varje rad är en person … Read MoreRead More

Mailadresser till företag

Att marknadsföra sig via e-post har företag gjort så länge som e-post har funnits. Att skicka ett e-postmeddelande med ett erbjudande kan vara svårt då utformning och personlighet i mailet är två svåra hinder att lösa. Vill man nå ut … Read MoreRead More

NIX-tvätt

Att telefonförsäljare försöker nå konsumenter via telefon är ingen hemlighet. Försäljare har alltid försökt att hitta nya kanaler för att kunna erbjuda sina produkter och tjänster till diverse mottagare. Försäljning är en teknik och det kan därför vara svårt att säga nej … Read MoreRead More