NIX-spärrservice etiskt?

Tidigare denna månad har vi varnat för företaget NIX-spärrservice som ringer och försöker sälja tjänsten som gör att man inte får några fler telefonförsäljare som ringer till ens hem. Det är något man själv kan genomföra på mindre än tre … Read MoreRead More

Hur fungerar adresslistor?

Att använda sig av adresslistor byggda av e-postadresser i sin marknadsföring kan i många fall vara mycket lönsamt. Man når väldigt många konsumenter/företag för en betydligt lägre kostnad än om man exempelvis annonserat i tidning eller radio. Men hur samlar … Read MoreRead More

Effektivisera e-post utskick

De som arbetar med e-post utskick använder sig vanligtvis av en tjänst som gör att man skicka mängder av mail och samtidigt kommer man kunna se statistik över hur många som klickat på länkar i e-post utskicken. Det som alltid … Read MoreRead More

Adresslistor bör vara rätt riktade!

Bland de som arbetar med e-post som marknadsföringskanal finns det två tydliga åsikter om hur man ska bygga sina adresslistor. Ena gruppen anser att dessa kan köpas in medan andra har en stark åsikt om att de köpta adresslistorna enbart … Read MoreRead More

Kundregister och registervård hör ihop

Att skapa ett kundregister kan till synes verka som en av de lättaste sakerna ett företag kan företa sig i sin dagliga verksamhet. Men det tar inte långt tid för ens uppgiften underskattas och verkligheten kräver resurser samt tid av … Read MoreRead More

NIX-registret mot ny lagändring

Enligt den lag som idag gäller får telefonförsäljare ringa alla privatpersoner som inte aktivt tagit ställning mot telefonförsäljare, d.v.s. anmält sitt nummer på NIX-registret. Kravet ligger alltså på att privatpersonen själv aktivt väljer bort försäljningsreklamen. Detta i likhet med direktreklam … Read MoreRead More

Direktmarknadsföring kräver rätt listor

Direktmarknadsföring eller DM som det ofta förkortas är ett sätt för företag att få mätbara resultat vid sin direktkontakt med konsumenter. Direktmarknadsföring skapar mätbar respons hos konsumenterna som kontaktas och kan därför effektiviserar på ett mycket bra sätt. Direktmarknadsföring kan … Read MoreRead More

Telefonnummersättning ger större möjligheter

Telefonnummersättning kan jämföras med personnummersättning. Telefonnummersättning avser att addera olika telefonnummer till ett kundregister eller konsumentadresser. Eftersom möjligheten att ringa mobiltelefonnummer blev möjligt i början av året 2014 uppstår i samband med detta en ny problematik för företag som inhandlar … Read MoreRead More

Företagsadresser och B2B-försäljning

På samma sätt som företag skiljer sig från privatpersoner, skiljer sig även tillvägagångssätten för att nå ut till företagskunder inom B2B-världen och, således, även den typ av underlag som behövs vid både identifiering och lokalisering av denna speciella typ av … Read MoreRead More

Leads – resultatenheter för marknadsföringskampanjer

En enkel och fullt möjlig ingångsport i beskrivningen av så kallade ”leads” inom modern marknadsföring kan vara att definiera dem som resultatenheter för telemarketingkampanjer. Genom användningen av leads kan företag slippa de besvär som behovet av att genomföra tids- och … Read MoreRead More