Registervård, för framgångsrik marknadsföring

I tidigare blogginlägg har vi nämnt hur viktigt det är för företag att kunna identifiera sina målgrupper och lokalisera sina kunder för en effektiv marknadsföring av sina produkter och/eller tjänster. För att lyckas med detta är det av yttersta vikt … Read MoreRead More

Målgrupper är A och O inom marknadsföring

Hur når man som företag ut till sina presumtiva kunder på bästa sätt? En väldigt betydande del av svaret på den här frågan hänger på hur väl ett företag känner till sina kunder och deras behov, vilket är nära sammankopplat … Read MoreRead More