Ny förordning kan skapa lagändring i marknadsföringslagen

I början av januari 2017 presenterades det förslag från EU-kommissionen som förväntas ligga till grund för en ny förordning som är tänkt att ersätta nuvarande E-Privacy direktivet. Om förordningen godkänns kommer den att implementeras hos alla medlemsstater och därigenom kräva … Read More