Så snett skulle krav på skriftliga avtal slå

När ”Utredningen om Konsumentskydd vid telefonförsäljning” kom med sitt förslag till lagändring år 2015 var ett av förslagen ett krav på skriftligt avtal även i samband med telefonförsäljning. Denna gång blev inte förslaget någon verklighet men nu har även Konsumentverket … Read More

Färre anmälningar mot telefonförsäljare

År 2013 var det cirka 8.500 personer som anmälde företag till Konsumentombudsmannen. Detta om man enbart ser på de företag som genomfört telefonförsäljning och där kunden klagat på försäljningsprocessen eller den produkt som sålts genom denna kanal. Tre år senare … Read More