Att skapa ett kundregister har varit etablerat under lång tid och många företag väljer ofta att ständigt uppdatera deras register för att rätt information skall nå rätt person. I tidigare blogginlägg har det poängterats hur viktigt det är att ett befintligt kundregister på kunder ständigt är uppdaterat. I detta blogginlägg beskrivs lite mer ingående hur och varför uppdateringar av de kundlistor och adresslistor man ringer på är viktigt.

Nixade kunder får inte kontaktas

En kund som registrerat sig i NIX får inte ringas eftersom de aktivt har valt att inte vilja bli uppringda av försäljare.kundregister Vad man tycker om just det saken är delat men vad man kan säga är att branschregler skall hållas. Det finns en branschorganisation för telemarketingbolag vars huvuduppgift är att etablera en branschstandard och försöker öka trovärdigheten för olika telemarketingbolag som finns på marknaden. En sådan organisation heter Swedma. Men det finns även andra så som Kontakta. Att undvika dessa kunder kan göras enkelt om man ständigt uppdaterar sina adresslistor och kundregister. Då kan man antingen NIX-tvätta listorna alternativt kan man NIX-markera sina listor för att kunna få en överblick över de som har registrerat sig i NIX. Den senare, NIX-markeringen, kan bidra till att man som företag kan utvärdera sin leverantör av adresslistor.

 

Annan tvätt av kundregister

Att tvätta sina adresslistor mot NIX är en av många alternativ som är bra för att uppdatera sina adresser. Dessvärre är det så att en del människor hastigt kan gå bort och det kan därför ge ett företag större trovärdighet och inge en seriositet om dessa kunder inte rings upp. Det kan vara en känslig affär för en anhörig att ständigt bli påmind om den avlidne. Annan information som kan vara bra att försäkra sig om är riktig kan vara att adresserna och telefonnumren stämmer överens med personen som skall ringas upp. Att ringa en kund som är med i NIX bara för att man har fått fel telefonnummer är en risk som är enkel att undvika genom att uppdatera sina adresslistor. För att läsa mer om adressuppdateringar kan man läsa vidare här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>