Bland de som arbetar med e-post som marknadsföringskanal finns det två tydliga åsikter om hur man ska bygga sina adresslistor. Ena gruppen anser att dessa kan köpas in medan andra har en stark åsikt om att de köpta adresslistorna enbart generar spam som snarare ger företaget dålig publicitet.

NEJ – Köpta adresslistor resulterar inte i spam

Idag är det fritt för vem som helst att dela ut reklam i postlådor – detta så länge som det inte står ”Ej reklam tack” eller liknande på postlådan. Det är även helt fritt att som telemarketingföretag ringa till företagare för att försöka sälja produkter eller tjänster.adresslistor Detta gäller även mot privatpersoner så länge som de inte aktivt tagit ställning mot detta genom att registrera sig på NIX-registret. Både de som jobbar med fysisk reklam och telemarketing köper adresslistor för att rikta sina kampanjer. I detta fall framförs ingen kritik. Men när det gäller just e-postlistor finns det de som kritiserar detta. Frågan man i så fall bör ställa sig är ”Vad skiljer den ena marknadsföringskanalen mot den andra?”

 

JA – Köpta adresslistor resulterar i spam

Av någon anledning anser många att mailkorgen är en privat sfär. Det är den också till viss del – för privatpersoner. Enligt svensk lag måste man som privatperson gett ett företag godkännande för att de ska få skriva upp personens namn på sina adresslistor och därefter skicka ut reklammail. Men denna lag gäller inte företag. Personer blir uppenbarligen mer irriterade av telefonförsäljare och reklammail än reklam som ligger i den fysiska postlådan. Med tanke på att Spam definieras som något oönskat kommer alltså de köpta adresslistorna resultera i spam.

Detta beror på att de inte kan vara tillräckligt riktade. Det går att köpa listor efter ålder, postnummer och sorterade efter mycket annat men det är omöjligt att köpa listor där man med säkerhet vet att alla mottagare på listan är positivit inställda till att få mail från just detta företag och för just denna produkt.

Det gäller alltså att skilja på vad som är lagligt och vad man sedan kan tycka är etiskt. Enligt lag får adresslistor både köpas och användas. Men däremot ska man alltid vara medveten om att listor på privatpersoner enbart får vara uppbyggda av mailadresser på personer som godkänt detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>