Att sitta att ringa på kunder vars mobiltelefoner är av eller ej i bruk kan resultera i att säljare tappar motivation eller dyrbar tid. När en adresslista är genomringd och ni analyserar statistiken från utfallen ser man ofta en stor post som brukar vara ”telefonsvarare”. Denna post går nu mera att minimera genom att utföra en aktivitetskontroll på era listor. Våra system skickar då ut en signal för att kontrollera att telefonen är på och i bruk som svaras av telefonen utan att användaren notifieras. Ni kan då få en bättre svarsfrekvens och öka försäljningen av er produkt eller tjänst.

Att tänka på vid aktivitetskontroll

Innan arbetet med aktivitetskontroll sätter igång bör era listor vara uppdaterade med de senaste uppgifterna. Detta för att minimera prisbilden på de nummer som kanske redan idag inte är i bruk eller inte har någon abonnent. Av erfarenhet har vi på Raymond Media sätt att försäljningen hos företag som använder sig av aktivitetskontroll alltid går upp. Om ni behöver hjälp med att addera data eller uppdatera era befintliga listor innan en aktivitetskontroll kan Raymond Media bistå med detta.

Systemen som används för att genomföra aktivitetskontrollen är egenbyggda och kapaciteten beror på de resurser som har lagts ner för att bygga systemet. Att ha en hög kapacitet är viktigt eftersom större mängd data kan kontrolleras snabbare. Är ni nyfikna på vad en aktivitetskontroll kan innebära för er?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>