År 1749 bodde det ungefär 1,8 miljoner personer i Sverige. Detta enligt myndigheten Tabellverket (nuvarande SCB) som började föra statistik över befolkningsmängden det året. Någon exakt siffra finns inte och risken är stor att 1,8 miljoner är en grov beräkning.

Befolkningsutvecklingen gick sakta fram till 1840 och har sedan dess haft en relativt lika utveckling fram till 2015 då ökningen per år blivit betydligt större. Detta har gjort att prognoserna har fått göras om och man räknade snart med att befolkningsmängden skulle nå en nivå på 10 miljoner under 2017. Enligt de uträkningar som SCB genomfört hände detta exakt den 20:e januari detta år.

Det är däremot inte helt säkert att det var just detta datum som Sverige nådde 10 miljoner utan det är enbart statistik som SCB byggt detta antagande på. Exakt datum kan man se vid ett senare tillfälle då bland annat Skatteverket har uppdaterat sin statistik. Detta eftersom man bygger statistiken på de som är folkbokförda i landet. Därmed kan inte heller SCB, än så länge, säga om den person som blev ”Nr 10.000.000” i Sverige föddes i landet eller var en invandrare.

Den snabbare befolkningsökningen beror på att det helt enkelt föds fler i landet än som dör samt att invandringen ökat de senaste åren. Ser man på den sista miljonen (från 9 till 10 miljoner) står invandringen för 75% och födelseöverskottet för resten. Även om de flesta invandrare kommer från krigshärjade områden så är det fortfarande Finland som är det land varifrån flest utrikesfödda personer i Sverige kommer ifrån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>