Bostadsrättsregister

Arbetar du mot bostadsrättsföreningar eller boende i bostadsrätter är det viktigt att nå ut till rätt bostadsrättsföreningar och styrelseledamöter. Med våra bostadsrättsregister kan vi se till att du kan välja att nå ut till rätt geografiskt område eller välja andra typer av kriterier för dina behov. Vi erbjuder register över ett rikstäckande område och ser till att ert företag når ut till styrelsen genom att erbjuda uppgifter om dessa och bostadsrättsföreningen.

Vad gör Raymond Media?

Raymond Media skräddarsyr ditt specifika behov över registret och kan ta fram nyckelinformation som krävs i ert försäljningsarbete. Vi erbjuder en enkel tjänst som snabbt gör det möjligt för er att kunna bedriva er verksamhet så effektivt som möjligt och inte slösa tid på saker som inte hör till kärnverksamheten. Bostadsrättsregister är en produkt som underlättar er bearbetning av presumtiva kunder och ger er möjlighet att stänga fler affärer till er verksamhet.

Vi prissätter ert bostadsrättsregister utefter era behov och ser till så våra priser är attraktiva gentemot marknaden för att vi skall kunna ha ett långsiktigt och värdeskapande samarbete.

Hur ser ett Bostadsrättsregister ut?

Om ni inte tidigare arbetat med bostadsrättsregister är det bra att känna till hur en utformning av dessa ser ut. Raymond Media tar fram uppgifter till bostadsrättsföreningen samt dess styrelser. Uppgifterna som framkommer är nyckelinformation som är viktigt för er försäljning. Styrelses säte, styrelsens adresser, styrelsens telefonnummer, ledamöternas adresser, ledamöternas telefonnummer, föreningens etableringsår, föreningens organisationsnummer är några exempel på vad ett bostadsrättsregister kan innehålla men kan som tidigare nämnts anpassas efter era specifika behov.