Guldläge för e-postmarknadsföring under Black Friday

E-handeln fortsätter att göra landvinningar mot de fysiska butikerna, vilket blev extra kännbart under årets Black Friday. Men det innebär också högre press på effektiv digital kommunikation, inte minst genom e-postmarknadsföring. … Read More

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som förväntas förändras i  dataskyddslagen som börjar … Read More

Snäv definition av samtycke vid avtal kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya regelförslag. I våras presenterade ICO ett … Read More

Höga böter för företag som struntade i spärrtjänst från NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat höga bötesbelopp. Med NIX-telefoni ska oönskad … Read More

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst gällande telefonförsäljning

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en rad förbättringar som stärker konsumentskyddet” säger … Read More

Hårdare regler kring telefonförsäljning

Under en period har NIX-registret haft problem med allt för många undantag som gjort att företag kunnat ”gå runt” reglerna. Detta resulterade bland annat i att Konsumentverket valde att bryta samarbetet med NIX under början av året. Med den nya … Read More

Så snett skulle krav på skriftliga avtal slå

När ”Utredningen om Konsumentskydd vid telefonförsäljning” kom med sitt förslag till lagändring år 2015 var ett av förslagen ett krav på skriftligt avtal även i samband med telefonförsäljning. Denna gång blev inte förslaget någon verklighet men nu har även Konsumentverket … Read More

Färre anmälningar mot telefonförsäljare

År 2013 var det cirka 8.500 personer som anmälde företag till Konsumentombudsmannen. Detta om man enbart ser på de företag som genomfört telefonförsäljning och där kunden klagat på försäljningsprocessen eller den produkt som sålts genom denna kanal. Tre år senare … Read More

Hälsokost och telefoni dominerar anmälningarna till Konsumentverket

Har du blivit kontakt av, eller fått reklam från, företag som säljer hälsokost eller telefonitjänster bör du vara extra uppmärksam kring vem som är avsändare. Detta är nämligen de två branscher som tydligt dominerar listan över ”Flest anmälningar till Konsumentverket”. … Read More

Så har Konsumentverket arbetat för en bättre telefonförsäljning

När Konsumentverket för några år sedan genomförde en undersökning hos konsumenter, gällande dess inställning till telefonförsäljning, svarade de flesta att de vill slippa telefonförsäljare från företag som de inte är kund hos. Det upplevs delvis som påträngande och i vissa … Read More