Med allt större E-handel, digital marknadsföring och andra vägar att nå ut med sitt budskap till sina kunder är det lätt att tro att direktreklam inte längre fyller sin funktion. Men direktreklam är fortfarande extremt effektivt – detta enligt en rapport som publicerades av Post Nord under hösten 2016.

Den rapport som Post Nord skapat visar att det överlag finns en ”övertro” på digital reklam. Man förväntar sig helt enkelt större resultat än vad man uppnår. Främst handlar det om hur mottagaren uppfattar reklamen. Bara 4% svarade att reklammail är ”roliga och intressanta”. Till viss del kan detta bero på de mängder reklammail som skickas ut utan att ha någon tanke på vem som är mottagare.

Detta kan ställas mot att 42% svarade att direktreklam upplevs ”roligt och intressant”. Det är alltså tio gånger fler som uppskattar direktreklamen vilket självklart sedan återspeglas i dess resultat. Av de som läser direktreklamen är det 38% som sedan väljer att besöka avsändarens hemsida. Ännu fler, 47%, väljer att söka på Google efter mer information kring den produkt eller tjänst som säljs.

Direktreklamen skapar ett betydande intresse och enligt rapporten är det 54% som genomför ett köp via internet just på grund av den informationen som publicerats i reklamen.

 

Övertro på digital marknadsföring

En av frågorna som ställdes till de intervjuade personerna var ”Vilket sätt skulle du råda företag att använda för att presentera sin information?” På första plats kom ”Annonsera i tidningen”. Det var 46% av de som redan var kunder hos ett företag som ansåg att detta var det bästa sättet. Av de som inte var kund ännu svarade 55% att detta var det bästa sättet.  På andra plats kom ”Skicka brev/reklam” med 43% respektive 37%.

Kunderna har alltså en stor tilltro till allmän samt riktad direktreklam. Men ser man på vilka medier som företag främst använder sig av är det inte samma resultat. Även här är ”Tidningar” på en första plats men sedan kommer ”Internet” med 42%. Det sätt som kunderna anser vara näst bäst (direktreklam) kommer på en tredjeplats med 22%.

 

Stort positivt resultat lokalt

En sak som tydligt skiljer direktreklam mot digital reklam är att marknadsföringen ofta är riktad mot konsumenter i butikens närområde. Ovan nämnda siffror visar att intresset ökar både för produkt och för företag hos mottagaren vilket återspeglar sig i sökningar och köp över internet. Ser man på statistiken gällande de fysiska butikerna ges ännu bättre resultat.

Hela 82% svarar att de genomfört ett köp i en butik, någon gång eller oftare, under det senaste året. Detta tack vare direktreklamen. En tredjedel säger att de genomför köp minst en gång i månaden tack vare marknadsföringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>