Under de första månaderna 2016 kom ett stort antal klagomål in till Konsumentombudsmannen gällande oseriös telefonförsäljning av tre företag i Karlstad. Fram till att KO valde att stämma företagen hade det kommit in hela 300 anmälningar mot företagen. Enligt Carolina Andersson (Processråd på KO) är företagen ”avarter inom telefonförsäljning”.

Bland annat har företagen tydligt riktat in sig på grupper som de lättare kan lura att ingå snåriga abonnemang. De har bland annat riktat sin telefonförsäljning mot äldre och inte sällan sjuka personer. Sättet som de sålt abonnemangen på strider även mot hur telefonförsäljning ska ske. Bland annat har de helt struntat i kundens åsikt om att avsluta enskilda samtal eller att man inte velat ingå något avtal. Carolina Andersson berättar till Sveriges Radio att företaget uteslutande vänt sig mot personer över 70 år samt dementa.

I den stämningsansökan som Konsumentombudsmannen lämnade in yrkade de på att företagen ska betala en miljon i avgift. Man ansåg även att de ledande personerna i de olika företagen personligen skulle kunna ställas till svars för marknadsföringen. Detta för att därigenom hindra dem att genomföra liknande verksamhet, men under andra företagsnamn. För KO var detta extra viktigt då man sett att personerna redan genomfört liknande överträdelser i tidigare företag. Det handlar alltså inte om otur eller missbedömningar inom telefonförsäljningen utan ett utstuderat sätt att arbeta för att lura så många som möjligt.

En stämning som gav effekt

En stämningsansökan lämnades in april 2016 och några månader senare kunde resultatet av detta ses. Alla tre företag hade då avslutat sin verksamhet inom telefonförsäljning efter att Tingsrätten hotat med vite.

Däremot upphörde inte problemen helt och hållet för de som redan blivit lurade av företagen. Flera kunder fick fortfarande fakturor från företagen. De som fått fakturor uppmanades av KO att bestrida dessa och inte betala dem.

De tre företagen var Nytel, Svenska Elbolaget samt Svenska Telebolaget. Det första företaget såldes direkt efter stämningsansökan lämnats in. De två sistnämnda valde istället att bestrida Konsumentombudsmannens anklagelser men samtidigt slutade de att sälja till privatpersoner. De ansåg däremot att gällande avtal fortfarande gällde och valde att fortsätta att skicka ut fakturor till dessa kunder. Till tvisten har lösts i domstol har företagen tillfälligt förbud vilket tyder på att domstolen anser att KO har rätt i frågan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>