Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som förväntas förändras i  dataskyddslagen som börjar gälla 25:e maj 2018. 

I maj 2018 kommer personuppgiftslagen att bli ersatt med den nya dataskyddsförordningen. Lagen har utarbetats inom EU och är därmed ett en lag som delvis kan justeras på nationell nivå. Däremot finns vissa punkter som medlemsstaterna inte kan påverka.

I Sverige presenterades i maj 2017 ett förslag på hur vår lag skulle utformas utifrån gällande EU-förordning. Både gällande registerförfattningarna, domstolsdatalagen och patientdatalagen har något förslag inte kommit då dessa (samt några fler sektorspecifika lagar) utreds i pågående utredningar.

Sänkt ålder på grund av mediavana

En tydlig förändring är vad som ska gälla kring samtycke för direktmarknadsföring när barn och ungdomar ger ut personuppgifter i appar, social medier m.m. I dagens lag är gränsen att man måste vara 16 år för samtycke ske kunna ske med företag. Är personen under måste föräldern ge sitt godkännande exempelvis när personuppgifter lämnas ut och vid samtycke mot företag som sedan kan genomföra direktmarknadsföring och liknande.

Denna ålder föreslås att sänkas till 13. Orsaken till denna sänkning är att ungdomar har en betydligt större mediavana än tidigare och att det är byråkratiskt krångligt med så hög gräns. Är personen under 13 år krävs däremot fortfarande ett samtycke från föräldern för att personuppgifter ska få sparas och behandlas.

Hela förslaget kan läsas här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>