Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat höga bötesbelopp.

Med NIX-telefoni ska oönskad telefonförsäljning gå att undvika. Men det händer regelbundet att företag väljer att gå förbi spärrtjänsten och därmed kontakta personer som egentligen inte får kontaktas. Under sommaren 2017 fälldes Svenska Elbolaget samt Svenska Telebolaget i Patent- och marknadsdomstolen för just detta. Med aggressiva säljmetoder och tydliga övertramp på gällande regler för NIX spärrtjänst blev företagen dömda att betala 120 000 kr samt 350 000 kr.

Det var Konsumentombudsmannen som valde att anmäla företagen och därmed i slutändan dra dem till domstol. Deras uppdrag är att jobba för konsumentens bästa och med ett hårt straff hoppas Jonas Edström, ordförande i NIX, att färre företag vågar sig på dessa regelöverträdelser.

Enligt Edström finns det även flera utredningar som pekar på att Konsumentombudsmannen borde lägga mer resurser på just detta problem. Det finns alltså fler företag som väljer att strunta i Nix spärrtjänst och kontakta personer de inte har rätt till. Men med hårda straff för de företag som gör överträdelser kanske antalet företag som vågar sig på detta minskar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>