Kundregister är precis som det låter ett register där kunder eller andra intressenter lagras för att aktivt kunna sortera och behandla de intressenter som det innehåller.kundregister Ett kundregister är en mycket värdefull handling för företag och bör således behandlas som ett sådant. Registervård är mycket populärt inom företagande och en felaktig kund kan komma att kosta relationen med denna. Kundregister i sin helhet är skyddat av Datainspektionens regelverk och regleringar finns för vad som får lagras och inte lagras. Företagets kundregister får exempelvis inte innehålla personnummer om de inte är nödvändiga för att fullfölja ett avtal etc. förutsatt att inte kunden informeras om detta. Detta går under vad som kallas normal behandling av personuppgifter.

Administration av kundregister

Ett kundregister är egentligen ett dokument, vanligtvis ett Excel dokument, som ständigt måste vårdas. Olika företag har olika stora kundregister beroende på storlek på kunder. Ett företag som jobbar B2B har ofta ett mindre kundregister än ett företag som arbetar B2P. Med det sagt kan dessa typer av kundregister innehålla mängder med information som är essentiella för att företaget skall kunna fullfölja sina åtaganden. Stor data med information ställer ofta höga krav på teknik och prestanda på datorer men är även viktigt eftersom att en backup alltid är nödvändig att ha.

 

Bättre underhåll av kundregister

Om nu alla företag har kundregister, hur kan det då vara så viktigt att underhålla dessa? Register har en viktig funktion i företaget eftersom att det ger företaget möjlighet att ständigt kunna kontakta sina befintliga kunder. Med det sagt kan man konstatera att framför allt privatpersoner tenderar att flytta, gifta sig, avlida och skapar därför problem för företag eftersom ett kundregister ständigt förändras. Marknaden som har uppstått till följd av detta är att man låter externa företag administrera dessa kundregister. Att lämna över sina kundregister till ett externt företag för att enkelt kunna komma åt dem och ständigt hålla dem uppdaterade blir därför värdeskapande för verksamheter som främst fokuserar på B2P men är även vanligt för företag som arbetar med B2B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>