Att marknadsföra sig via e-post har företag gjort så länge som e-post har funnits. Att skicka ett e-postmeddelande med ett erbjudande kan vara svårt då utformning och Mailadresser till företagpersonlighet i mailet är två svåra hinder att lösa. Vill man nå ut som företag till ett annat företag är mailadresser till företag en förutsättning. Man kan genom olika företag köpa sig mailadress till företag. Med dessa e-postadresser kan man snabbt nå ut till massor av Sveriges företag och framför allt handlar det ofta om att nå ut till rätt företag. Detta är en del företag specialiserade på och kan därför erbjuda en vid selektion av olika mailadresser till företag.

Företagande.se  skriver om vikten att samla in mailadresser och ger en nyanserad bild på nyttan av dem. Att snabbt nå ut till företag kan ibland vara avgörande för företagets försäljning och kan vara nyckeln till en lyckad julhandel eller andra typer av säsongserbjudanden.

Affiliate marknadsföring

Marknadsföring till olika företag bygger på att de företag man köpt mailadresser till läser e-postmeddelandet och i bästa fall också utnyttjar de länkar eller erbjudanden som finns i e-postmeddelandet. Affiliate bygger på att företag endast betalar för de företag som faktiskt trycker på e-postmeddelandet. De olika uppläggen för affiliate kan se olika ut. Det kan delvis vara så att man betalar för de antalet som trycker på utskicket eller att man betalar för de företag som använder sig av erbjudandet. Detta syns i utskicksstatistiken och man kan snabbt se underlag för hur olika företag har reagerat på utskicket. För vidare läsning om hur affiliate marknadsföring fungerar går det bra att läsa vidare på entreprenorskola.se.

Mailadresser till företaget

Det kan ibland upplevas svårt att hitta mailadresser till företag och ett sätt att hitta dessa mailadresser till företag är genom företag som säljer dessa. Fördelen med att anlita ett företag som säljer dessa är att man får uppdaterade samt selekterade mailadresser till företag som kan vara selekterade via region eller bransch. En affiliate marknadsföring via e-post är en vanlig typ av metod för att kunden inte skall få betala för mycket pengar för uteblivna resultat. Denna metod kommer ur att företag begränsar sin marknadsföringsbudget och vill se resultat på marknadsföring som i vanliga fall kan vara svår att mäta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>