År 1999 startades tjänsten NIX som sedan dess utnyttjats av ungefär 3 miljoner svenskar. Genom att anmäla sig till NIX-registret har privatpersoner kunde slippa obeställda säljsamtal. Detta åtminstone så länge som telefonförsäljningsföretagen följt de listor som NIX skapat, vilket varit mycket vanligt.

Ett problem som ganska snart uppdagades var att det på olika sätt gick att gå runt detta register. Bland annat har försäljare fått ringa företag och därmed även ”enskilda näringsidkare utan aktiv verksamhet”. Genom att ringa upp företagskunder kunde telefonförsäljare både undvika NIX-registret och erbjuda tjänster utan den lagstadgade ångerrätt som finns mot privatpersoner.

Inom kategorin ”Enskilda Näringsidkare utan aktiv verksamhet” finns bland annat skogsägare, de som hyr ut åkermark och fastighetsägare som hyr ut delar av fastigheten.

I början av 2015 genomförde NIX en ändring som skapade möjligheten för dessa personer att även registrera sig på NIX. Detta var något som tidningen Lantbruk lyfte upp till sina läsare i slutet av 2016 vilket tyder på att många inte ännu insett fördelen med den nya tjänsten.

Konsumentverket bryter samarbete

Ett problem som NIX haft är att skapa en tydlig tjänst utan allt för många undantag. Undantagen har ökat med åren och resulterade i att Konsumentverket i början av 2017 valde att sluta samarbeta med NIX. I en intervju till SVT nyheter sa Cecilia Tisell (Generaldirektör Konsumentverket)

”Det finns för många undantag som gör det möjligt att ringa konsumenter som tydligt sagt ifrån att de inte vill bli uppringda”

Konsumentverket anser att reglerna bör skärpas kring vilka företag som får ringa konsumenter trots att de är anmälda hos NIX. Dessutom vill de skapa tydligare avtalsinformation. Bland annat har de lämnat in ett lagförslag som innebär att konsumenten alltid måste skriva på ett skriftligt avtal efter att man ingått ett avtal via telefon. Detta skulle därmed betyda att ett muntligt avtal via telefon inte längre skulle vara av samma giltighetsgrad som ett skriftligt avtal. Detta även om avtalet spelats in.

Gällande vilka telefonförsäljarna ska få ringa så anser KO att företagen enbart ska få vända sig till konsumenter som tydligt gett samtycke till denna marknadsföring.

Efter en långdragen förhandling mellan Konsumentverket och NIX valde därmed till slut Konsumentverket att avsluta samarbetet.

Till TT berättar Jonas Edström på NIX att det brutna samarbetet inte kommer få några direkta konsekvenser för konsumenterna.

”Vi räknar med att fortsätta med vår verksamhet. Nix fungerar och kommer att fungerar även i fortsättningen.”

Han säger även till TT att han anser att utspelet från KO kan ses som ett tydligt exempel på att de överlag inte gillar telefonförsäljning. Enligt honom finns förhoppningar på att förhandlingarna kan tas upp och att man framöver kan samarbeta igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>