I början av januari 2017 presenterades det förslag från EU-kommissionen som förväntas ligga till grund för en ny förordning som är tänkt att ersätta nuvarande E-Privacy direktivet. Om förordningen godkänns kommer den att implementeras hos alla medlemsstater och därigenom kräva korrigeringar i ett flertal staters marknadsförringslagar. Bland annat skulle den svenska marknadsföringslagen behöva ändras. Förordningen förväntas gälla från 25:e maj 2018.

 

Målet

Målet med förordningen är att skapa ett tydligare skydd av integritet inom elektronisk kommunikation. Den är tänkt att gälla så länge som den utrustning (dator, telefon m.m.) som används befinner sig inom EU:s gränser. Lagen ska innefatta all digital kommunikation så som E-mail, chat och kommunikation på sociala medier.

 

Exempel

Kravet på Opt-in försvinner – För att motta marknadsföring krävs idag ett samtycke från konsumenten. Detta ”samtycke” kommer att likställas med vad som krävs enligt dataskyddsförordningen och därmed försvinner det allmänna kravet på opt-in (vilket innebär att man måste bekräfta samtycket). Istället kan det räcka med att det i ett ingått avtal framgår att marknadsföring får ske mot konsumenten.

Enklare hantering av Cockies – Cockies ska få användas på samma sätt som idag. Men det blir ett enklare informationskrav. Idag är det mängder av webbplatser som har cockies man måste klicka på för att acceptera att de har detta tillägg. Istället vill man att det ska räknas som samtycke om man själv valt i webläsarens inställningar att cockies får användas. En aktiv handling som skulle minska antalet onödiga cockiesmeddelanden.

Nix kan fortsätta – Även om de nya lagarna skulle ändra regler kring marknadsföringen så finns det inte något som begränsar användandet av system som till exempel NIX.

Samtycke även inom politik – Även politisk marknadsföring kommer att hamna under lagen för digital marknadsföring, vilket det inte gör idag i Sverige. Därmed har de samma krav på samtycke som företagare som vänder sig till privatpersoner. I och med att de inte omfattas av detta idag blir det en tydlig förändring gällande hur de politiska partierna kan marknadsföra sina åsikter.

Hårdare straff – Skulle ett företag välja att inte följa förordningen kan straffet bli upp till 4% av företagets totala globala omsättning. Därmed kommer det sätta betydligt hårdare press på företag som medvetet bryter dessa regler. Dessutom kommer fler att undvika att genomföra kampanjer som ”ligger på gränsen” till vad man får göra enligt förordningen. Det blir helt enkelt inte värt att ta risken.

Tydligare radering – Kraven blir hårdare gällande i vilken utsträckning som företagen ska radera de personuppgifter de samlat in. Även här kommer straffet att som mest vara 4% av den globala omsättningen.

Känner du dig osäker på vad detta kommer innebära för ditt företag rekommenderas frukostseminariet som branschorganisationen SVEDMA håller i den 24:e januari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>