Nedan följer en förklaring kring opt-in adresser. I tidigare blogginlägg har vikten av att alltid nå ut till rätt målgrupp diskuterats. Men ibland handlar det om att nå ut till presumtiva kunder som är i behov av just din vara eller tjänst. Det handlar om att nå Opt-in adresserkunderna som har det största behovet. Detta kan ta lång tid när man bearbetar ringlistor som är långa och innehåller många kunder. Opt-in adresser kan hjälpa ditt företag att uppnå en högre effektivitet. Att opt-in adresserna har fått ett större intresse är ingen hemlighet. Opt-in adresser har förmågan att höja din försäljning avsevärt.

Hur fungerar Opt-in adresser?

Opt-in adresser fungerar likt telemarketing leads som varma kundlistor eller varma konsumentadresser. Det behöver inte nödvändigtvis handla om ringlistor utan kan även vara mailadresser till företag. Skillnaden är att opt-in adresser ger ett företag möjlighet att skapa sig en bättre ingång hos kunder man ringer eller försöka sälja sin vara eller tjänst till. Genom en marknadsförings-kampanj eller liknande samlas kunder in som angivit att de är intresserade av att exempelvis byta en tjänst eller är i behov av en viss vara. När man ringer med opt-in adresser har man alltså möjligheten att sälja fler varor och tjänster till personer på ett effektivare sätt. Denna möjlighet har som sagt blivit väldigt populär och brukar ofta vara aningen dyrare än att köpa vanliga konsumentadresser eller ringlistor.

 

Hur skaffar jag mig Opt-in adresser?

För att skaffa sig opt-in adresser måste man ofta vara beredd att investera något så värdefullt som tid. Att köpa konsumentadresser går oftast snabbt men när man är intresserad av att försöka få tag i opt-in adresser eller opt-in mailadresser för den delen måste man ha en skräddarsydd tjänst. Man kan tillsammans med ett företag utforma ett frågeformulär för att få reda på specifika kunders behov. Detta leder också till att man ofta, beroende på utformningen av avtalet, kan ringa till konsumenter som har en nixmarkering. En definition av confirmed opt-in adresser och unconfirmed opt-in mailadresser hittar du här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>