Personnummersättning

Uppdatera era kundregister och andra listor med personnummer eller organisationsnummer från 0,65 kr/st

Har du ett telefonnummer men saknar ett personnummer? Att addera data till era befintliga adresslistor är nödvändigt för att säkerställa en korrekt kundhantering och förenkla för säljare i er organisation.

Personnummersättning går bra att göra på era befintliga samt presumtiva kunder. Har du bara ett personnummer men inget telefonnummer? Inga problem, vi kan arbeta baklänges och ta fram den informationen som passar er verksamhet bäst. Många säljbolag arbetar i många olika CRM-system, dialers och databaser vilka ställer olika krav på de uppgifter som behövs. Vi har erfarenhet från flera olika och kan ta fram den data som ni önskar snabbt.

En personnummersättning går snabbt och kostar från 0,65 öre. Med våra egen utvecklade system och algoritmer kan vi ta fram data till nästa obegränsade volymer. Hör därför av dig för att säkerställa vilket pris du kan få. Vi vill ha långsiktiga relationer och vara er partner inom försäljning, tveka därför inte att testa vår service och kompetens inom området.


Låt oss ringa och berätta mer!