Genom att ha uppdaterad kundinformation kan företag effektivisera sin informationsspridning. Vi har en stor rörlighet i Sverige vilket innebär att mångakundservice kunder byter adress varje år. Adressregistret kan då innehålla mer än en adress per kund. Dessa dubbletter gör att samma information kan gå ut till en kund två gånger. Därutöver kan en kund som redan har köpt en tjänst eller vara bli erbjuden samma tjänst eller vara en andra gång. Kundernas upplevelser av företaget blir mindre positiva och marknadsföringen blir ineffektiv då fler än den önskade målgruppen nås. Effektiv försäljning handlar om att föra ut rätt budskap till rätt person vid rätt tillfälle. Adresstvätt ingår i kategorin registervård med skiljer sig från personnummersättning där man vill skaffa sig information kring kunden, medan adresstvätt rensar register från dubbletter och andra specifika kriterier.

Uppdateringar nödvändiga

Genom att uppdatera sitt kundregister så att varje kund finns med endast med en adress och det tydligt framgår vilka kunder som redan köpt en tjänst eller vara blir kundservicen bättre. Samtidigt sparar företaget resurser som annars lagts på dubbel marknadsföring eller dubbla utskick. Dessutom undviks badwill eftersom kunden nås av rätt information vid rätt tillfälle. Ett försäljningsföretag köper in stora mängder adresser och har ofta stora kundregister med kunder som köpt företagets vara eller tjänst. Att ständigt utföra adresstvätt mot sina konsumentadresser eller telemarketing leads blir därför extra viktigt när man köper in konsumentadresser från företag.

Tjänsten adresstvätt

Att tvätta register innebär att inaktuell och onödig information tas bort. Utan en adresstvätt samlar registren på sig allt fler felaktigheter. Det är en enkel tjänst som ger ett omedelbart resultat. Med en kontinuerlig adresstvätt sparar du både pengar, tid och möda att åter få kunden att känna sig sedd. Att betala för någonting två gånger är onödiga pengar. Därför är det bra att genomföra en adresstvätt på sina konsumentadresser eller telemarketing leads man köper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>