När Konsumentverket för några år sedan genomförde en undersökning hos konsumenter, gällande dess inställning till telefonförsäljning, svarade de flesta att de vill slippa telefonförsäljare från företag som de inte är kund hos. Det upplevs delvis som påträngande och i vissa fall uppfattar kunden det som stressande med dessa samtal.

Denna undersökning låg sedan till grund för framtida arbete av Konsumentverket. Detta inte minst under fokusperioden mellan 2014 och 2016. Under denna period har verket framförallt riktat in sig på följande arbete.

  • Medvetenhet om NIX – Genom NIX kan privatpersoner spärra sitt telefonnummer mot oönskade telefonförsäljare
  • Ökad kunskap hos företag – Ett mål har varit att ge tydlig information till företag vad som förväntas vid marknadsföring via telefon. Detta gällande både regler och ansvar.
  • Ökad kunskap hos konsumenten – Med en ökad kunskap kring regler och rättigheter hos konsumenten skapas en trygghet i samtal med telefonförsäljarna.
  • Ökat granskning – Genom att lägga extra tid på att granska företag inom branschen har man skapat mindre utrymme för oseriösa aktörer. Detta kan vara en orsak till att antalet anmälningar till KO, gällande telefonförsäljning, minskat med ca 30% de senaste tre åren.

Även om fokusperioden nu är över så fortgår verkets arbete för att skapa en så seriös bransch som möjligt. Detta både med hjälp av information, granskning och förslag till lagförändringar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>