När ”Utredningen om Konsumentskydd vid telefonförsäljning” kom med sitt förslag till lagändring år 2015 var ett av förslagen ett krav på skriftligt avtal även i samband med telefonförsäljning. Denna gång blev inte förslaget någon verklighet men nu har även Konsumentverket lagt fram samma lagförslag (2017). Argumenten för att inte införa denna förändring är därmed samma 2015 som idag.

När förslaget kom 2015 beställde NIX en undersökning från Handelns Utredningsinstitut om hur detta skulle förändra marknaden. Enligt dem skulle konsumentskyddet inte öka medan lönsamheten och därmed antal jobb inom branschen skulle minska.

Intentionerna bakom att införa krav på skriftliga avtal är goda men inte rätt väg att gå. Istället handlar det om att fokusera på de få bolag som missköter sig och därmed drar ner statusen på en hel bransch. Enligt Jonas Edström (NIX) var det år 2015 tio bolag som stod för ca 50% av alla anmälningar. Att dessa skulle minska sin oseriösa verksamhet bara för att kunden måste skriva på ett avtal är inte sannolikt.

Enligt undersökningen skulle det skapa ett försäljningsbortfall på ca 30% hos företagen. Delvis på grund av att färre skulle teckna avtal men framförallt på grund av krångligare administration både hos kunden och hos företaget.

Samtidigt finns det redan ett tydligt konsumentskydd. För det första kan man anmäla sig till NIX-registret och för det andra har alltid privatpersoner två veckors ångerrätt via distansköpslagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>