En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya regelförslag.

I våras presenterade ICO ett förslag kring vad som ska gälla för ”samtycke” när konsumenter godkänner vilka företag som får kontakta personen för erbjudanden, marknadsföring m.m. Detta exempelvis när avtal tecknas med E-butiker online eller vid muntliga avtal via telefonförsäljning.

I förslaget framgår att enbart namngivna företag får denna rätt. Skulle regeln gå igenom skulle det exempelvis innebära att det inte räcker med information om att ”företag inom samma koncern” eller ”dess samarbetspartners” får ta del av personuppgifterna. Detta oavsett om det gäller skriftliga avtal eller avtal via telemarketing.

Det man grundar detta förslag på är att det ska vara tydligt för konsumenten vilka företag man ingått avtal med och därmed från vilka som marknadsföring kan förväntas. Utifrån ett konsumentperspektiv kan det eventuellt låta logiskt – men det skulle innebära stora svårigheter för företagen.

Problem vid nya samarbetspartner

Som DMA UK (Swedmas motsvarighet i Storbritannien) påpekar finns det ett problem med denna tolkning av samtycke. Generellt bygger företag hela tiden nya samarbeten med andra företag för att exempelvis effektivisera logistiken, skapa tydligare informationsflöde till kunderna osv. Skulle ett samtycke enbart gälla namngivna företag innebär nya samarbeten att företagen först måste ta in ett nytt samtycke från konsumenten.

DMA UK menar att en konsument bör kunna förvänta sig att ett företag byter samarbetspartners över tid. Det kan exempelvis gälla företag som hanterar kunddatabasen, ordersystem eller frakt. Att behöva informera kunden och be om nytt samtycke för varje samarbetsbyte anses vara tidsödande och krångligt. Det skulle även skapa en situation som blir konkurrenshämmande då företag blir låsta till de samarbetspartners som de redan har.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>